wtorek, 4 czerwca 2013

Bankowozy - sposób na obniżanie VATu!


Przedsiębiorcy, którzy dotychczas walczyli z US w sprawie możliwości odliczania VATu z tytułu eksploatacji pojazdów , które po zainstalowaniu kasetki na pieniądze, stały się Bankowozami - otrzymali nowe Oręże!

Sprawa rozpatrywana przez warszawski Wojewódzki Sąd Administracyjny dotycząca bankowozu wykorzystywanego przez adwokata do przewożenia gotówki oraz akt objętych tajemnicą adwokacką,  to kolejny przykład niedoskonałości naszego prawa. 
Warszawski sąd rozpatrywał zastrzeżenie Urzędu Skarbowego, który poddał w wątpliwość przydatność pojazdu typu Bankowóz do typu prowadzonej działalności.

Należy wspomnieć, że gdy US nie ma się czego przyczepić to nakazuje podatnikowi udowodnić swoją niewinność.

W rozpatrywanej przez warszawski WSA sprawie, problem stanowiła przydatność danego pojazdu do prowadzonej działalności gospodarczej. Należy jednak wziąć pod uwagę, że ta „przydatność do prowadzonej działalności” to swoisty zabieg stosowany przez urzędy skarbowe, w tych sytuacjach, w których podatnikowi nie sposób zarzucić naruszenia konkretnych przepisów podatkowych.
Takie działanie Urzędu Skarbowego storpedował w swoim wyroku warszawski sąd, który stwierdził, że ograniczenie w rozliczaniu podatku dotyczy przedmiotu, zatem samochodu, a nie podmiotu użytkującego taki pojazd i celu, dla którego jest używany. Skoro zatem przedmiot (bankowóz) nie jest objęty ograniczeniem w rozliczaniu VAT, to nie powinno się takiego ograniczenia wywodzić z innych ogólnych przepisów. Warto pokreślić, że dzięki takiemu rozstrzygnięciu wielu podatników, którzy korzystają z bankowozów, uzyskało silne argumenty w ewentualnych sporach z organami podatkowymi.

Podsumowując: 
Tak więc Bankowozy, jako takie nadal uprawniają do odliczenia pełnego Vatu kosztów eksploatacji i paliwa!

pozdrawiam
Tomek Isalski

1 komentarz:

  1. są też inne sposoby na obniżanie Vatu, lecz bardzo tępione przez Urządy Skarbowe - mimo że całkiem legalne

    OdpowiedzUsuń